Årlig måleraflæsning

Årsaflæsning og årsafregning

 

Den årlige aflæsning af fjernvarmemåleren - via fjernaflæsning - er sket i perioden 28.-30. maj 2018.

Årsopgørelse for perioden 01.06.2017-31.05.2018 er fremsendt og forventes at være modtaget hos alle forbrugere senest 11.06.2018.

Fjernvarmeværket ændrer regnskabsperioder. Det medfører:

a) At de ratefrie måneder fremover vil at være januar og juni måneder.

    Juli måned har hidtil været ratefri, hvilket ikke fremover vil være tilfældet.

    I stedet vil januar være ratefri.

b) I 2018 vil der således være 11 betalingsmåneder, hvilket kan have betydning for de forbrugere,

    der anvender budgetkonto i pengeinstitut.

c) I slutningen af maj måned 2018 foretages den normale årlige aflæsning (fjernaflæsning), som

    danner grundlag for udfærdigelse af årsopgørelse (perioden 1. juni 2017 – 31. maj 2018), der

    fremsendes midt i juni 2018.

    Resultatet af årsopgørelsen indgår i den pr. 1. juli 2018 forfaldne rate.

d) I slutningen af december måned 2018 foretages så igen årsaflæsning (fjernaflæsning). Denne

    aflæsning (for perioden 1. juni 2018 – 31. december 2018) danner grundlag for afregning

    vedrørende de sidste 7 måneder af kalenderåret 2018.

    Resultatet af denne opgørelse indgår i den pr. 1. februar 2019 forfaldne rate.

e) Fra kalenderåret 2019 vil aflæsning (fjernaflæsning) ske i slutningen af december måned, og

    afregning for kalenderåret vil indgå i den (i efterfølgende kalenderår) pr. 1. februar forfaldne

    rate.

f) Boligselskaber og andre ejere, der afregner varmeforbrug med lejere, skal være opmærksom på,

    at lejerne skal orienteres om de ændrede afregningsperioder med mindst 3 måneders varsel.