Årlig måleraflæsning

Årsaflæsning og årsafregning

Den årlige aflæsning af fjernvarmemåleren vil sket i perioden 28.-31.05.2018. Årsopgørelse vil blive fremsendt midt i juni måned 2018.

Fjernvarmeværket ændrer regnskabsperioder. Det medfører:

a) At de ratefrie måneder fremover vil at være januar og juni måneder.

    Juli måned har hidtil været ratefri, hvilket ikke fremover vil være tilfældet.

    I stedet vil januar være ratefri.

b) I 2018 vil der således være 11 betalingsmåneder, hvilket kan have betydning for de forbrugere,

    der anvender budgetkonto i pengeinstitut.

c) I slutningen af maj måned 2018 foretages den normale årlige aflæsning (fjernaflæsning), som

    danner grundlag for udfærdigelse af årsopgørelse (perioden 1. juni 2017 – 31. maj 2018), der

    fremsendes midt i juni 2018.

    Resultatet af årsopgørelsen indgår i den pr. 1. juli 2018 forfaldne rate.

d) I slutningen af december måned 2018 foretages så igen årsaflæsning (fjernaflæsning). Denne

    aflæsning (for perioden 1. juni 2018 – 31. december 2018) danner grundlag for afregning

    vedrørende de sidste 7 måneder af kalenderåret 2018.

    Resultatet af denne opgørelse indgår i den pr. 1. februar 2019 forfaldne rate.

e) Fra kalenderåret 2019 vil aflæsning (fjernaflæsning) ske i slutningen af december måned, og

    afregning for kalenderåret vil indgå i den (i efterfølgende kalenderår) pr. 1. februar forfaldne

    rate.

f) Boligselskaber og andre ejere, der afregner varmeforbrug med lejere, skal være opmærksom på,

    at lejerne skal orienteres om de ændrede afregningsperioder med mindst 3 måneders varsel.