Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

 

 

Ordinær generalforsamling blev afholdt torsdag den 7. september 2017, hvor der var genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer (der var på valg), revisor og 1. suppleant til bestyrelsen. Som ny 2. suppleant valgtes Jan F. Christensen.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig uændret.

Det blev enstemmigt besluttet at ændre regnskabsår til at følge kalenderåret. Endelig vedtagelse er sket ved ekstraordinær generalforsamling 3. oktober 2017.        Ændringen vil først træde i kraft fra 1. juni 2017.