Få tilskud når du energirenoverer

Nørre Alslev Fjernvarmeværks energispareindsats begrænser sig til serviceordning for egne forbrugere. Serviceordningen er ikke tilstrækkelig til at opfylde de opsatte energi-sparemål, hvorfor fjernvarmeværket har indgået aftale med Dansk Fjernvarmes Handelsselskab om køb af supplerende energibesparelser.

Private

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Vi giver tilskud til efterisolering af vægge, tag og rør, udskiftning af varmtvandsbeholder, konvertering til fjernvarme og mange andre ting. Vi giver tilskuddet uanset om du gør det selv eller får hjælp fra en håndværker.

Vær opmærksom på, at tilskud skal søges INDEN du afgiver ordre om udførelse af arbejdet.

Web Privat 

 

Håndværker

Ønsker du at formidle tilskud til dine forbrugere? Vi indgår gerne en aftale med dig om, at du beregner og indberetter tilskuddet på vegne af dine kunder. Det er kunden, der får tilskuddet, men det tager ikke lang tid for dig at formidle det, og det kan være grunden til at du får entreprisen, for det er god kundeservice. 

Vær opmærksom på, at tilskud skal søges INDEN der afgives ordre om udførelse af arbejdet.

Energibesparelser Haandvaerker